Informace

V souvislosti se změnami v zákonných předpisech, především se zákonem o obchodních korporacích zde najdete všechny povinně zveřejňované dokumenty.

 

+ schválené výroční zprávy.