SENAGRO a.s. je zemědělský podnik působící v Kraji Vysočina.

Založen byl dne 1. prosince 1996 a naplno svou hospodářskou činnost začal provozovat po transformaci Zemědělského družstva Senožaty v roce 2000, kdy stávajícím členům tohoto družstva bylo poskytováno plnění vypořádacích podílů formou akcií. V současné době má tedy společnost Senagro a.s. celkem 412 akcionářů.

Hospodaří se na dvanácti katastrálních územích okresu Pelhřimov v nadmořské výšce 400-600 m nad mořem. Společnost obhospodařuje přibližně 2000 ha zemědělské půdy, z toho 1700 ha orné půdy a 300 ha luk.
Společnost se převážně zabývá zemědělskou prvovýrobou, a to jak živočišnou, tak rostlinnou.

Živočišná výroba je zaměřena především na produkci mléka. Průměrný počet dojnic se pohybuje okolo 400 ks a ostatní skot je chován přibližně v počtu 800 ks. Na svých či pronajatých pozemcích se pěstují brambory, obiloviny, řepka a krmné plodiny.

Historie naši společnosti