Rostlinná produkce

Hospodaří se na dvanácti katastrálních územích okresu Pelhřimov v nadmořské výšce 400-600 m nad mořem. Společnost obhospodařuje přibližně 2000 ha zemědělské půdy, z toho 1700 ha orné půdy a 300 ha luk.
Na svých či pronajatých pozemcích se pěstují brambory, obiloviny, řepka a krmné plodiny, které zajišťují pokrytí krmných potřeb v živočišné výrobě a potřeb pro bioplynovou stanici. Podíl zastoupení jednotlivých plodin se každoročně mění dle osevního plánu.
SENAGRO a.s. patří ovšem k velmi významným pěstitelům brambor na Vysočině. Vlastní produkci brambor tvoří výsadně brambory konzumní, které se třídí na provozu bramborárny a dále je většina těchto brambor zpracovávána ve vlastní provozovně balírny.