Živočišná výroba

Produkce mléka a výkrm skotu.

 

Více

VSTOUPIT

Rostlinná výroba

Pěstování brambor, obilovin, řepky a krmných plodin.

Více

VSTOUPIT

Balírna

Provoz vlastní balírny brambor.

Více

VSTOUPIT