O firmě

Firma SENAGRO a.s. hospodaří na dvanácti katastrálních uzemích na náhorní rovině v nadmořské výšce 400-600 m nad mořem. Obhospodařuje přibližně 2000 ha zemědělské půdy, z toho 1700 ha orné půdy a 300 ha luk. Společnost se zabývá jak klasickou zemědělskou výrobou, tedy rostlinnou výrobou (pěstování obilovin, brambor a řepky) a živočišnou výrobou, tak i autodopravou, opravami zemědělských strojů a výrobou elektrické energie v bioplynové stanici.